OPŠTI USLOVI

Sadržaj Internet stranice yogazen.online i svih njenih varijanti  je vlasništvo udruženja „Joga Centar Zen“ . Upotrebom Internet stranice yogazen.online korisnici prihvataju objavljene opšte uslove poslovanja. Sportsko udruženje „Joga Centar Zen“ i korisnici s opštim uslovima ugovaraju međusobne obveze pri uplatama članarine za pristup online časovima

Sportsko udruženje „Joga Centar Zen“ zadržava pravo izmene opštih uslova na Internet stranici yogazen.online bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Sve promene opštih uslova su za korisnike obavezujuće.

1. Ograničenje odgovornosti

Sportsko udruženje „Joga Centar Zen“ ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice yogazen.online i njenog sadržaja.

Sportsko udruženje „Joga Centar Zen“ zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena. Sportsko udruženje „Joga Centar Zen“ će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici yogazen.online.

2. Ograničeno pravo upotrebe

Posetioci Internet stranice yogazen.online sadržaj koriste isključivo u lične i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dela bez dozvole Sportsko udruženje „Joga Centar Zen“ je zabranjena.

3. Registracija koristnika

Na Internet stranici yogazen.online možete se jednostavno prijaviti kao registrovani korisnik. Registrovan korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrovani korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati sam odnosno osoba koju je on ovlastio. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu yogazen.online.

4. Zaštita privatnosti

Podaci koje korisnik upisuje putem obrazca na stranici yogazen.online ili na neki drugi način (preko e-maila, i dr.), su poverljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim odredbama. Lični podaci će biti upotrijebljeni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku.
yogazen.online za prenos svih ličnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslate sa porudžbenicom.

5. Politika povrata novca

Ukoliko servis koji se prodaje odudara od definisanog u opisu ili postoje tehničke poteškoće pa online snimci ne funkcionišu korisnik ima pravo na povrat novca. Korisnik ima pravo na povrat novca u roku od 14 dana od uplaćene članarine.